payrollfrankrijk.nl

Payroll Frankrijk

Welkom op de website met informatie en uitleg over payroll in Frankrijk voor Nederlandse werknemers en Franse werknemers in Nederland.

Heeft u een bedrijf met Nederlandse medewerkers in Frankrijk of bent u een werkgever van Franse werknemers in Nederland en dienen deze medewerkers te worden verloond, maar heeft u echter geen idee hoe het met wet- en regelgeving zit? Dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Graag helpen wij u verder. Onze payroll service (Service Paie) zorgt er namelijk voor dat de loon- en personeelsadministratie voor uw Franse medewerkers in Nederland en Nederlandse medewerkers in Frankrijk aan alle eisen voldoet, zodat u zich weer op uw zakelijke mogelijkheden of organisatie kunt richten.

Ons team van specialisten is namelijk voor het verlenen van payroll services voor uw bedrijf in Frankrijk met Nederlandse medewerkers en/of uw Franse medewerkers in Nederland per direct beschikbaar. Hierdoor bent u ervan verzekerd dat uw Franse en Nederlandse medewerkers op tijd en volgens de daar/hier geldende wet- en regelgeving worden verloond. U hoeft zich dus met onze payroll services nooit meer over uw personeels- en salarisadministratie, alle juridische zaken en HR eisen, die in Frankrijk voor uw Nederlandse of voor uw Franse werknemers hier gelden, druk te maken. En dit alles tegen 1 vast payrolltarief!

Heeft u na dit gelezen te hebben nog verdere vragen of wilt u meer payroll informatie van ons ontvangen? Vraagt u dan bij ons een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte voor uw bedrijf aan! Graag informeren wij u dan verder over alle mogelijkheden en voordelen van payroll voor u, uw bedrijf en/of Franse medewerkers in Nederland en Nederlandse medewerkers in Frankrijk en de bijbehorende payrolltarieven.

Vraag een payrollofferte voor Frankrijk aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Wat is payroll?

Bij payroll neemt het payrollbedrijf het juridisch werkgeverschap van 1 of meerdere werknemers van u over. Met andere woorden: uw Franse werknemers in Nederland of Nederlandse werknemers in Frankrijk komen op papier in dienst bij een payrollbedrijf, maar blijven uiteraard gewoon voor u werken. Uw (nieuwe) werknemers zijn door u zelf geworven en geselecteerd, maar worden bij het payrollbedrijf als payrollwerknemers ondergebracht. De arbeidscontracten en uw personeels- en salarisadministratie worden hierbij geheel door het payrollbedrijf verzorgd. U loopt hierdoor met payroll als ondernemer en/of werkgever in Nederland of Frankrijk geen arbeidsrechtelijke risico’s over uw Franse werknemers in Nederland en Nederlandse werknemers in Frankrijk meer, maar blijft wel de controle over de dagelijkse werkzaamheden van uw werknemers op de werkvloer houden.

Vraag een payrollofferte voor Frankrijk aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Waarom payroll?

Er zijn veel redenen te bedenken om van payroll voor uw organisatie in Frankrijk of Nederland gebruik te maken. De voornaamste reden (naast tijdswinst en geld) voor veel van onze payroll klanten, is het gemak dat payroll met zich meebrengt. Als ondernemer en/of werkgever in Nederland en/of Frankrijk hoeft u zich met payroll namelijk geen zorgen meer over uw personeelszaken te maken. Van arbeidscontracten, personeels- en salarisadministratie, arbodienst tot Belastingdienst en ziekte, alles is de verantwoording van het payrollbedrijf. Zo kunt u zich samen met uw personeel weer met internationaal zaken doen, in plaats van met regeltjes en formulieren, bezighouden!

Voor wie is werken met payroll interessant?

De dienstverlening payroll is voor iedere organisatie die met Frans personeel in Nederland en/of Nederlands in Frankrijk werkt interessant. Door voor payroll te kiezen, kunt u uw personeelsplanning namelijk nog beter aan de economische situatie binnen uw bedrijf en/of branche/sector aanpassen en euro’s op uw uitzendkrachten besparen. U weet daarnaast op voorhand wat uw exacte personeelskosten per gewerkt uur zullen zijn. U betaalt bij payroll immers alleen de daadwerkelijk gewerkte uren van uw medewerkers.

Payroll is dus een aantrekkelijke oplossing voor iedere arbeidsrelatie in Frankrijk en/of Nederland of het nu gaat om het aannemen van nieuwe medewerkers, part-timers of oproepkrachten of het payrollen van een bestaande fulltime medewerker.

Denkt u zich eens in dat u zich met payroll in Nederland voor uw Franse medewerkers en in Frankrijk voor uw Nederlandse medewerkers niet meer over wet- en regelgeving omtrent arbeidsovereenkomsten en aanverwante zaken hoeft te bekommeren, geen aangiften van het UWV en Belastingdienst meer krijgt, geen kosten van een arbodienst en overige personeelsverzekeringen heeft en tenslotte geen ziekmeldingen en verzuimbegeleiding meer hoeft te doen. Wat een rust zou dat u geven

Wat kost payroll?

Niets meer of minder dan dat u het zelf doet! Maar wat kost uw Franse werknemer in Nederland of Nederlandse werknemer in Frankrijk u eigenlijk precies per uur?

Payrolltarieven zijn namelijk ook uit factoren, percentages, bedragen en toeslagen opgebouwd, die u zelf ook moet betalen wanneer u personeel in Frankrijk en/of Nederland in dienst heeft (o.a. netto loon, afdrachten Belastingdienst, premies verzekeringen, arbodienst, pensioenen, reserveringen etc.).

Het grote verschil met uw eigen interne payrolltarief
(c.q. personeelskosten) is dat afdrachten door u op verschillende momenten aan allerlei instanties dienen te worden betaald. De kans bestaat dan echter dat u het overzicht kwijtraakt en niet meer precies weet wat een medewerker u exact per uur kost.

Omdat wij van payroll Frankrijk met vaste all-in payrolltarieven per daadwerkelijk gewerkt uur werken, heeft u op voorhand deze onduidelijkheid met payroll bij ons niet meer. Werkt u in Nederland daarnaast met een uitzendbureau voor uw Franse werknemers en/of gedetacheerden, dan bent u met payroll Frankrijk sowieso 10-20% goedkoper uit! De tariefverschillen met payroll kunnen dan zelfs tot enkele euro’s per uur oplopen!

Over payroll Frankrijk

Payroll Frankrijk kan elke ondernemer en/of werkgever in Nederland met Franse werknemers of in Frankrijk met Nederlandse werknemers een passende payrollconstructie tegen een scherp payrolltarief aanbieden. Vraag daarom nu direct bij ons een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte aan en ontvang deze offerte binnen 24 uur, boordevol informatie over payroll voor u, uw bedrijf en Nederlandse medewerkers in Frankrijk en/of Franse medewerkers in Nederland.

Vraag een payrollofferte voor Frankrijk aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Payrollbedrijven in Nederland

Naast payroll Frankrijk kunt u bij sommige onderstaande payrollbedrijven ook voor het verlonen van uw Franse medewerkers in Nederland of Nederlandse werknemers in Frankrijk terecht.

Persoonality Payrolling, Driessen Payroll, Pflex, Kolibrie Payroll, Tempo-Team Payroll, Connexie Payroll, Repay Payroll, Payroll Select, Payroll Talent, Please Payroll, Pay for People Payroll, Nedflex Payrolling, WePayPeople, Payroll Company, Payned Payrolling, PRO Payroll, Payper, Fortium Payroll en Next Payroll.

Voordelen van payroll

Naast de bovengenoemde redenen (gemak en tijdswinst) zijn ook de volgende payroll voordelen voor veel ondernemers en/of werkgevers in Frankrijk en/of Nederland doorslaggevend om te gaan payrollen.

Lagere personeelskosten met payroll

Dankzij schaalvergroting en lage overheadkosten kunnen wij uw personeels- en salarisadministratie van uw bedrijf in Frankrijk/Nederland met payroll voor scherpe payrolltarieven doen. In veel gevallen betekent dit dat u zelfs met payroll goedkoper uit bent dan wanneer u uw personeel zelf in dienst zou hebben. U heeft als werkgever in Frankrijk en/of Nederland dan als voordeel dat u bij een payrollbedrijf aanzienlijk op de kosten van uw eigen loon- en contractadministratie, accountantskosten, arbokosten en niet te vergeten kosten bij ziekte bespaart. Bovendien heeft u als voordeel dat u met payroll binnen uw bedrijf veel goedkoper uit bent dan wanneer u met een uitzendbureau en/of detacheringsbureau voor uw bedrijf samenwerkt. Dit betekent dat als u in plaats van uitzenden en/of detacheren van payroll gebruikmaakt, u soms wel enkele euro's per uur kunt besparen!

U blijft de baas binnen uw bedrijf met payroll

In de praktijk blijft u bij payroll voor uw personeel nog steeds 'de baas' binnen uw bedrijf. Dit betekent dat het payrollbedrijf slechts als uw externe afdeling P&O en salarisadministratie bij payroll fungeert. U blijft met payroll in Frankrijk/Nederland namelijk nog steeds voor de dagelijkse gang van zaken binnen uw bedrijf, echter zonder alle werkgeversrisico’s, regeltjes en formulieren, verantwoordelijk. Voor uw Franse werknemers in Nederland of Nederlandse in Frankrijk betekent dit dat er feitelijk ook niet veel met payroll verandert, behalve dat zij als voordeel te allen tijde 24/7 met hun vragen op een professionele dienstverlener, op het gebied van personeel en organisatie, kunnen terugvallen.

Personeelskosten vooraf inzichtelijk met payroll

U weet als voordeel met payroll vooraf wat uw personele kosten bij een payrollbedrijf zullen zijn, zodat u hier in uw personeelskostenberekeningen, budgettering, calculaties of offertes rekening mee kunt houden. U betaalt namelijk een vast payrolltarief per gewerkt uur van uw Franse medewerkers in Nederland of Nederlandse in Frankrijk en ontvangt hiervan periodiek één factuur van het payrollbedrijf. Dit betekent dat u als voordeel met payroll te allen tijde 24/7 een zeer nauwkeurige inzage in uw totale salaris- en personeelskosten van uw bedrijf in Frankrijk of Nederland met payroll heeft. De onverwachte uitgaven voor bijvoorbeeld ziekte of arbeidsongeschiktheid zijn namelijk voor rekening van het payrollbedrijf met payroll.

Minder administratie met payroll

Facturen en/of aangiften van Nederlandse instanties zoals het UWV, Belastingdienst, diverse pensioenen aanverwante verzekeringen, arbodienst, verzuimverzekering en accountants (met betrekking tot salaris- en personeelsadministratie) ontvangt u niet meer als u voor uw personeel van payroll gebruik maakt. U kunt dus bij payroll uw arbodienst en ziekengeldverzekering in Nederland opzeggen en heeft daarnaast niets meer met de stijgende werkgeverslasten in uw branche en/of sector met payroll te maken. U heeft bij gebruik van payroll immers geen personeel in Nederland of Frankrijk meer in dienst!

Geen werkgeversrisico's met payroll

Uw huidige en/of nieuw geworven (Franse of Nederlandse) medewerkers werken dus exclusief voor u, maar staan bij het payrollbedrijf op de loonlijst (= vertaling van payroll uit het Engels). Dit betekent dat het payrollbedrijf als voordeel voor u hierdoor volledig verantwoordelijk voor al uw arbeidsrechtelijke werkgeversrisico's aangaande uw medewerkers is. U heeft bij payroll namelijk geen personeel in Nederland of Frankrijk meer op papier in dienst. U moet hierbij dus o.a. denken aan ziekteverzuimbegeleiding, re-integratiebegeleiding, uitvoeren Wet poortwachter en allerhande arbeidsrechtelijke juridische conflicten.

Geen kosten bij ziekte met payroll

Omdat u geen juridisch werkgever van uw (nieuwe) medewerkers in Nederland of Frankrijk bij payroll meer bent, betekent dit dat u als voordeel ook de kosten van het ziekteverzuim, re-integratie en alle bijbehorende administratieve verplichtingen bij payroll niet meer heeft.

Gratis deskundig advies bij payroll

Met welk personeelsvraagstuk u en/of uw medewerkers in Nederland of Frankrijk ook te maken hebben, door de aanwezige kennis bij ons hoeft u maar 1 telefoontje te plegen om gratis (bij uw accountant betaalt u nu per minuut!) antwoord te krijgen op uw vraag. Daarnaast wordt door ons o.a. het pensioen en collectieve verzekeringen voor uw personeel bij payroll geregeld. U ziet aan uw Franse en Nederlandse medewerkers wordt door ons bij payroll ook gedacht. Na dit alles te hebben gelezen, wilt u misschien nog meer over wat payroll voor u, uw Franse of Nederlandse medewerkers en bedrijf in Nederland en Frankrijk verder kan betekenen weten? Vraag daarom nu snel een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte voor uw Nederlandse medewerkers in Frankrijk of Franse medewerkers in Nederland bij ons aan!